Välkommen

Forsen i Munkfors innan den dämdes upp och innan flera andra uppströms var uppdämda

Denna site är en del av ”paketet” VÄRMLANDS INDUSTRIHISTORIA och är just nu under uppbyggnad…. Kommer att ta en tid innan det finns bilder och info här och ännu längre tid innan den blir komplett

Perioden när man byggde ut forsarna i Värmlands landskap och tog till vara vattenkraften för att skapa elektricitet var omvälvande för den industriella verksamheten. Den vände upp och ner på hur man hade använt det rinnande vattnet jämfört med tidigare. Vattenkraftsutbyggnaden hör därför intimt samman med den industriella utvecklingen i Värmland. Har dock valt att lägga den delen som en egen site då det annars kan bli för plottrigt och svåröverskådligt

Ambitionen med detta arbete är att med äldre bilder och kartor samt översiktlig information försöka visa och förstå hur det såg ut INNAN och i vissa fall UNDER kraftstationsutbyggnaden i landskapet Värmland. Fokus ligger inte på själva kraftstationen i sig själv eller hur mycket el den producerar eller hur mycket vatten som passerar etc.

Bilden ovan får symbolisera detta. Forsen i Munkfors var mäktig innan den dämdes upp och innan flera andra forsar uppströms också hade dämts upp

Det finns en site som rör samma område och som visar just kraftstationernas detaljer mycket bra. Många uppgifter och även nyare bilder från de flesta om inte alla kraftstationerna i Sverige. Behöver dock ha inloggningsuppgifter för att se och läsa.